Lisätietoja: Vastaava tuottaja Heikki Mäenpää/050-5644777
© Harjula Production Ltd 2013, Sakkolankuja 2, 36200 Kangasala, Finland
+358 50 5644777, Fax +358 10 470 1102, info(at)harjulaproduction.com
Eng  |  日本語
TapahtumatOgasawaraYagyuYhteystiedot2014
Lyhyt katsaus Ogasawara-koulukunnan historiaan
Japanissa ei ole mitenkään harvinaista, että jollakin perheellä on sukujuuret, jotka
ylettyvät liki tuhat vuotta historiassa taaksepäin.  Varsin tavallista tämä on etenkin
hoviaateli- ja tunnettujen sotilassukujen keskuudessa. Viimeksi mainittujen sukujen
edustajat saattoivat jo varhain erikoistua johonkin sotilasammattiin kuuluvaan osa-
alueeseen.  Historian kuluessa syntyi näitten perheitten nimeä kantavia koulukuntia
(ryūha), jotka ovat elinvoimaisia vielä tänäkin päivänä. Yksi tällainen tunnettu suku on
Ogasawara, joka on erikoistunut jousiammuntaan ̶ erityisesti ratsastusjousiammuntaan
(yabusame)  ̶  sekä japanilaisen perinteisen etiketin (reihō) opetukseen. Suomessa
nähtiin ensi kertaa Ogasawara koulukunnan esittämiä jousiammuntaseremonioita
(yabusame ja omato-shiki) vuonna 2014 tapahtuneen menestyksekkään vierailun
yhteydessä. Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlavuona 2019
Ogasawara koulukunta tulee vierailunsa aikana esittämään hikime ja momote-shiki
(katso alla) jousiammuntaseremoniat suomalaiselle yleisölle. Vierailua johtaa
Ogasawara-suvun 31. päämies Ogasawara Kiyotada.
Ogasawara-suvun historia
Ogasawara-suvun historia juontaa juurensa kuuluisasta Minamoto-suvusta. Prinssi
Minamoto Tsunemoto oli keisari Seiwan pojanpoika ja erinomainen jousiampuja ja
ratsastaja. Hänen jälkeläisensä Minamoto Tomitsu kunnostautui Gempei-sodissa (1180-
1185) ja sai korkean viran keisari Takakuran hovissa. Hänen poikansa Nagakiyo (1162-
1242) oli ensimmäinen, joka alkoi kantaa nimeä Ogasawara nykyisessä Yamanashin
prefektuurissa sijaitsevan kotikylänsä mukaan.  Nagakiyo palveli ensimmäisen
Kamakura-shogunin Minamoto no Yoritomon alaisuudessa opettaen hänelle
jousiammuntaa ja ratsastustaitoa. Näin Ogasawara-ryu (koulukunta) jo varhain saavutti
kuuluisuutta ja mainetta.
Mutta vasta Sadamune (1294-1350), 7. Ogasawara-sukupolven edustaja, liitti etiketin ja
jousiammuntaseremonioiden opettamisen Ogasawara-koulukunnan ohjelmistoon.
Sadamune palveli keisari Godaigon hovissa ja tämä keisari piti tärkeänä etiketin
opettamista sotilasluokalle (bushi) Kamakura-kauden (1192-1333) pitkien sisällissotien
jälkeen. Sadamune  jatkoi shogun Ashikaga Takaujin opettajana Kamakura-kautta
seuranneella Muromachi-kaudella. Hänen jälkeläisensä Ogasawara Nagahide (1366-
1442)  kodifioi  Ogasawara-ryun silloiset opetukset teokseensa Sangi ittō ōsōji (Kolme
hyödillistä asiaa), nimittäin ratsastustaito (bajutsu), jousiammunta (kyūjutsu) ja etiketti
(reihō). Tämän teoksen hän omisti shogun Ashikaga Yoshimitsulle.  
Liki sata vuotta 1500-luvulla kestäneen sisällissodan aikana, joka Japanin historiassa
tunnetaan nimellä sengoku jidai (taistelevien valtakuntien aika), Ogasawara-perheelle
annettiin tehtäväksi suojella Shinanon provinssia. Näissä taisteluissa Ogasawaran klaani
muun muassa kävi taistelua kuuluisaa lääniherra Takeda Shingeniä vastaan. Tästä
hyvästä Ogasawara-perhe pääsi tulevan Japanin hallitsijan shogun Tokugawa Ieyasun
suosioon. Ieyasun vasalli Ogasawara Sadayoshi (1546-1595) sai tehtäväkseen tutkia
vanhoja, osaksi jo unohduksiin joutuneita perheen käsikirjoituksia. Hän kodifioi
löytönsä pojalleen Hidemasalle (1569-1615) seitsemässä volyymissä. Nämä teokset
sisälsivät samuraille tarkoitettuja etikettioppeja.
Tässä yhteydessä voidaan myös mainita, että perimätiedon mukaan Ogasawara Sadayori 
olisi vuonna 1593 löytänyt noin 800 kilometrin päässä Tokiosta etelään sijaitsevan
saariryhmän, jolle annettiin nimeksi Ogasawara-jima. Tänä päivänä saariryhmä
tunnetaan paremmin nimellä Bonin-saaret.
Kun ratkaiseva kesäkampanja Toyotomi Hideyoria vastaan huipentui vuonna 1615
taisteluun Ōsakan linnasta, Hidemasa ja hänen poikansa Tadanaga menettivät tässä
taistelussa henkensä. Tästä uhrauksesta kiitollisena voitokas Tokugawa Ieyasu antoi
Ogasawaralle Hariman provinssissa sijaitsevan Akashin läänityksenä. Kyseessä ei ollut
kovin iso läänitys: sen vuotuinen verotusarvo oli 120.000 kokua riisiä (vastaa noin 21,6
milj. litraa riisiä). Myöhemmin Ogasawara-perhe sai hallintaansa Kokuran läänin
(Buzenin provinssi), jonka verotusarvo oli 150.000 kokua. Tässä vaiheessa Ogasawara-
suku oli hajonnut viiteen päähaaraan, jotka kaikki käyttivät nimeä Ogasawara. Heillä oli
Tokugawa-kaudella erisuuruisia läänityksiä (han) hallittavana.
Koko Tokugawa-periodin aikana (1600-1868) Ogasawara-suvun päähaara toimi
Tokugawa-shogunien jousiammunta- ja etiketinopettajana. Osa vanhoista opeista oli
kuitenkin tässä vaiheessa joutunut unohduksiin, ja näin ollen 8. Tokugawa-shogun
Tokugawa Yoshimune (1684-1751) määräsi Ogasawara Hibei Tsuneharun (1666-1747)
tutkimaan ja uudelleen kodifioimaan Ogasawara-koulukunnan oppeja. Hänen
kirjoituksensa muodostavat perustan tämän päivän Ogasawara-koulukunnan
jousiammunta- ja etikettiopeille.  Vuonna 1862 Ogasawara-perheen 28. päämies
Kiyokane sai shogun Tokugawa Iemochilta tehtävän organisoida silloisen keisari
Iemochin siskon, prinsessa Kazunomiyan häät. Vuonna 1879 Ogasawara-ryu esitti
yabusamea keisarillisessa palatsissa keisari Mutsuhitolle (Meiji-tennō). Tällä tavalla
Ogasawara-koulukunnan opetukset levisivät Meiji-restauraation jälkeen (1868)
vähitellen myös samurailuokan ulkopuolelle. Näin ollen Ogasawara-koulukunnasta tuli
Meiji-kaudella (1868-1912)  Japanin johtava perinteistä etikettiä opettava koulukunta,
jonka oppeja myös keisarillinen huone seuraa. Kun samurailuokka lakkautettiin vuonna
1876, Ogasawara-perheen päähaaran silloiselle päämiehelle myönnettiin kreivin
arvonimi. 
Vuonna 1880 Ogasawara Kiyokane perusti etiketin (Ogasawara ryū reihō) opettamista
varten koulun, joka oli avoin myös tavalliselle yleisölle. 1900-luvun alussa yabusame-
perintöä elävöitiin järjestämällä yabusame-näytöksiä ja rituaaleja muun muassa
Tsurugaoka Hachimangu,  Nikkō Tōshōgū ja Kasama Inari -pyhäköissä.
Ogasawara-koulukunta tänään
Tätä nykyä Ogasawara-ryūta johtaa koulukunnan 31. päämies Ogasawara Kiyotada, joka
on syntynyt vuonna 1943. Hän on esiintynyt erittäin aktiivisesti ympäri Japania
tehdessään Ogasawara-koulukunnan toimintaa tunnetuksi.
Ogasawara-ryūn toimintaan kuuluvat tänä päivänä seuraavat seremonialliset ja
opetukselliset toimintamuodot:
Jousiammunta (kyūjutsu)
Ratsastusjousiammunta (kisha)
Yabusame on ainoa kisha-tyylinen jousiammuntamuoto, joka on säilynyt meidän
päiviimme saakka. Yabusame tapahtuu suoralla, noin 300 metriä pitkällä radalla, johon
on vasemmalle puolelle asetettu kolme maalia. Ratsastajat (ite) laukkaavat pitkin rataa
ja pyrkivät saamaan osuman kaikkiin kolmeen maaliin.
Jousiammunta jalan (hōsha):
Normaalin kyūdōn eli jousiammunnan lisäksi Ogasawara-ryū suorittaa ympäri vuoden
seuraavat jousiammuntaan liittyvät seremoniat:  
Hikime: seremoniallinen jumalten miellyttämiseksi suoritettu jousiammunta, jossa
käytetään viheltäviä ääntä pitävää punaisenväristä nuolenkärkeä (kabura-ya). Nuolen
viheltävä ääni katsotaan karkottavan pahat henget ja tämä seremonia suoritetaan
yleensä muitten seremonioitten alkuun. Nuolen kärki on valmistettu keisaripuusta
(pawlonia) ja nuolen sulat haukan tai kurjen sulista.
Omato-shiki: shintō-uskontoon liittyvä puhdistusseremonia, jonka tarkoituksena on
karkottaa pahat henget. Tämän tärkeän seremonian saavat suorittaa ainoastaan kaikkein
kokeneimmat jousiampujat. Maaleina ovat isokokoiset taulut. Seremonian tarkoitus on
miellyttää jumalia ja sillä tavalla edistää hyvinvointia valtakunnassa. Omato-shiki
seremonia esitettiin Ogasawara koulukunnan toimesta Suomessa ensi kertaa
Suomenlinnassa vuoden 2014 Yabusame-esitykseen liittyen.
Momote-shiki: tämä on shintō-seremonia, jossa kaksi viidestä jousiampujasta koostuvaa
ryhmää ampuu vuorotellen nuoliaan isoon kankaalle piirrettyyn pyöreään maaliin. Alun
perin jokainen ampuja ampui 20 nuolta mutta nykyään ammutaan yleensä vähemmän
nuolia. Ampujat ampuvat nuolensa rytmikkäästi peräkkäin riviin asennettuna maaliin
päin. Ampumasuunnasta katsottuna oikeanpuolinen ampuja aloittaa.   
San-san-ku tebasami-shiki: tällä monimutkaisella rituaalilla avattiin muinoin
jousiammuntavuosi. Siihen osallistuu suuri määrä jousiampujia, jotka ampuvat nuolia
eri tarkoin määritetyiltä etäisyyksiltä.
Kusajishi-shiki: tässä seremoniassa ammutaan kohti kaurista muistuttavaa maalia. 
Tämän seremonian alkuperästä kerrotaan että Yoritomo Minamoto oli erään
metsästyksen jälkeen niin pettynyt soturiensa huonosta jousiammunnasta että hän
määräsi heidät harjoittelemaan tällaista maalia käyttäen.
Etiketti (reihō)
Ogasawara-koulukunnan nykyisin opettamat etiketti-säännöt perustuvat samurai-luokan
Edo-kauden aikana omaksumiin käyttäytymistapoihin, jotka tietenkin on sovellettu
moderniin elämään. Etikettiin kuuluvat kaikki jokapäiväisessä elämässä tarvittavat tiedot
ja taidot kuten:
- tervehtimissäännöt, etenkin oikeat kumartamistavat
- oikea tapa kävellä ja istua
- käyttäytyminen kotona ja vieraillessa
- miten aukaista ja sulkea japanilainen liukuovi (shōji)
- miten käyttäytyä ruokaillessa ja miten tarjota teetä
- lahjojen antaminen ja lahjojen kääriminen lahjapaperiin
- asusteiden kantaminen ja vaatekappaleiden taittaminen säilytystä varten

Tämän lisäksi annetaan opetusta käyttäytymisestä vihkiäisissä ja hautajaisissa sekä
vierailtaessa temppeleissä  ̶  mainitakseni vain muutamia Ogasawara-koulukunnan
opetukseen liittyviä aiheita.

Ronny Rönnqvist